Logo

středa 15. srpna 2018

Na rok 2018 jsme obdrželi neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 75.000,- Kč